Welkom op onze website!

Zorgboerderij de Maashoeve is een boerderij gevestigd in de polder in Haarsteeg met daarnaast een zorgtak. Het is een traditioneel melkveebedrijf met ongeveer 80 melkkoeien en het nodige kleinvee.  Uiteraard zijn er vele hectares weiland en landbouwgrond rondom de boerderij.

Ons bedrijf biedt een mooie rustige en veilige werkplek waar begrip en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Voor de één is het dagbesteding, voor de ander is het opdoen van arbeidsritme en voor weer een ander is het aanleren van nieuwe vaardigheden, die verder kunnen leiden naar scholing en/of werk. Maar voor iedereen geldt dat het fijn is om met anderen te werken, je meer zelfvertrouwen krijgt en je het gevoel krijgt dat je nuttig bent en dat mensen op je rekenen.

Activiteiten

Op een boerderij zijn er altijd genoeg klussen te doen. Dit is vooral voor cliënten die van gezonde buitenlucht houden en graag met planten en dieren werken. Vaak is dit afhankelijk van het seizoen en weer. Werken op de boerderij betekent onder andere: kalveren melk geven, koeienbedden schoon maken, beesten verzorgen, koeien ophalen in de wei, werkzaamheden op het land, werken in de biologische moestuin waar ook een kasje aanwezig is, catering in de kantine, ‘s zomers rijden met ponykar.

Voor wie

Voor mensen met (ernstige) psychische/psychiatrische problematiek, die arbeidsmatige dagbesteding of een leerwerktraject willen doen.

Type zorg

Ontwikkelingsgerichte en/of ondersteunende begeleiding op maat, waarbij doelen in overleg met de cliënt worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Samen met de cliënt en belangrijke derden wordt het begeleidingsplan regelmatig geëvalueerd. Waar nodig worden de doelen bijgesteld.

Financiering kan plaatsvinden vanuit zowel de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) als de WLZ (Wet Langdurige Zorg ). 

 ZORGBOERDERIJ DE MAASHOEVE 
  Haarsteeg